Maxime en Rita

Maxime

Samen staan we sterker

Gisteren heb ik een brief gezonden aan mijn Vader, want die stelt het bijzonder op prijs op de hoogte te worden gehouden van het verloop van onze opmars naar de wereldheerschappij. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, want met de Nazarener alweer 2000 jaar aan het roer wil Vader uiteraard eindelijk weleens resultaten zien. Het is immers al vaak genoeg mislukt.

Vandaag kreeg ik per kerende post antwoord: Hij vindt het een goed idee om de campagne wat extra Schwung te geven door nog meer in te spelen op de primitieve angsten van het stemvee.

Nu lukt dat wat de moslims, negers en joden aangaat al uitzonderlijk goed. Niet in de laatste plaats dankzij de inzet van een schertsfiguur als Geert Wilders, die feilloos de juiste toon weet te treffen waar het zwakker begaafde leeuwendeel van de bevolking zich door aangesproken voelt.

De hoogste tijd, kortom, voor de volgende stap: een reminiscentie aan de oude Christelijke traditie van de duiveluitdrijving. Een gemeenschappelijke ongrijpbare vijand die tot de vreselijkste zaken in staat is, schept immers een sterke onderlinge band. Daarnaast biedt het volop ruimte voor een clericale bovenklasse die, in ruil voor zekere materiƫle en sensuele privileges, maar al te graag bereid is het volk onder de duim te houden.

Maar vooral niet te vergeten: het zorgt voor het ideale rookgordijn om mijn ware intenties te verhullen. Als belijdend Rooms-Katholiek kan ik immers iedereen ervan overtuigen dat exorcisme enorm kan bijdragen aan de morele hygiƫne, zonder welke de samenleving nooit gegrondvest kan worden op de Waarden en Normen waar Jan-Peter zoveel eer mee inlegt. Ook maakt op grote schaal toegepaste duiveluitdrijving de weg vrij voor de herinvoering van de Inquisitie, zodat het eenvoudiger wordt om tegenstanders uit de weg te ruimen.

Enfin, u begrijpt het. We zijn op de goede weg, maar er is nog heel wat te doen.

  1. Zolang ze mij niet uitdrijven vind ik dit een uitstekend plan, amice. Ik ben niet zo bekend met de katholieke wereld, maar is het ook mogelijk om hele bevolkingsgroepen uit te drijven? Zonder aanzien des persoons, in verband met het gelijkheidsbeginsel? Graag je antwoord, ga ik intussen even een inburgeringscursus voor de kerstman op de bus doen.
    • Rita
    • 07-12-06 - 15:11
  2. Natuurlijk kan dat groepsgewijs, mijn beste Rita. Het Gelredome is daar een uitstekende locatie voor. Dan hoeven de exorcisme-pioniers niet ver te reizen en omdat het dak gesloten kan worden, is er geen geluidsoverlast voor de omgeving.
    • Maxime
    • 07-12-06 - 15:40