Maxime en Rita

Maxime

Radeloosheid maakt zich meester van...

D'66! Ze zijn er dus nog steeds niet achter wie er op die dames-WC heeft zitten snuiven. Die Fatma Kocer Kaya zit toch mooi in de rats. Beschadigd, aangeschoten wild. Zolang niet onomstotelijk duidelijk is wie dit heeft gedaan zal ik haar inpeperen dat haar betoog ingegeven is door geestverruimende middelen en dat het CDA daar mordicus tegen is. Bij wie zal er volgende week coke op de WC worden aangetroffen? Wat ben ik toch slecht, mensen. D'666. Moehahahaha!